Balatonújlak Község Önkormányzta

Rendeletek 2

A talajterhelési díjról  hatályos 2005. január 01-től

Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról hatályos 2013. december 12-től

Balatonújlak község helyi építési szabályzatáról hatályos 2017. október 25-től

Balatonújlak község településképi védelméről hatályos 2017. október 25-től

Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról hatályos 2014. augusztus 01-től

Helyi adókról hatályos 2017. október 26-tól

Helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról hatályos 2017. szeptember 01-től

Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről hatályos 2014. november 26-tól

Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről hatályos 2017. július 01-től

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos 2016. március 01-től

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról hatályos 2017. április 01-től

Közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről hatályos 2015. július 01-től

Község környezetvédelméről, köztisztaságról hatályos 2015. március 25-től

Közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítása szabályairól hatályos 2014. november 26-tól

Közterületek filmforgatási célú használatáról hatályos 2013. október 30-tól

Lakáscélú helyi támogatási formákról hatályos 2013. augusztus 27-től

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról hatályos 2017. január 01-től

Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról hatályos 2014. április 30-tól

Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2015. május 01-től

Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2016. április 30-tól

Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról hatályos 2017. április 30-tól

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól hatályos 2017. április 01-től

Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól hatályos 2017. november 01-től

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól hatályos 2017. március 25-től

Települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről hatályos 2017. október 01-től

Településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól hatályos 2017. június 30-tól

Temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről hatályos 2017. január 01-től